Bên Thắng Cuộc II: Quyền Bính- Huy Đức Chào các bác
Cuốn naỳ up lên cho ae nước ngoài kiếm
Còn anh em trong nứoc thì gắng mua ủng hộ tác giả nhé
Nghe nói ảnh tự in.
Về nội dung chắc cũng không có gì phải bàn
có thêm nhiều thông tin mới mẻ cho chúng ta

http://www.mediafire.com/download.php?h54dqte392oaz7j